Mã bàn thờ: CTT10

Chấp tải có hạ ban thờ mộc
Chấp tải có hạ ban thờ mộc
Chấp tải thờ có Hạ ban
Chấp tải thờ có Hạ ban

Mã bàn thờ: CTT11

Bàn thờ Chấp tải có hạ ban thờ cho phòng điện thờ
Bàn thờ Chấp tải có hạ ban thờ cho phòng điện thờ

Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ có hạ ban thờ.

Họa tiết: Lưỡng long tranh châu, tứ quý, tứ linh, Hổ phù, rùa hạc.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương… (các loại gỗ chuyên dùng làm đồ thờ).

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim theo yêu cầu.

Kích thước chấp tải thờ: Tùy vào không gian phòng thờ.

Sử Dụng: Chấp tải thờ phù hợp không gian thờ rộng như phòng thờ điện, nhà thờ họ, từ đường, đình…

Mã bàn thờ: CTT12

Chấp tải có hạ ban thờ cho phòng điện thờ
Chấp tải có hạ ban thờ cho phòng điện thờ

Mã bàn thờ: CTT23

Bàn thờ chấp tải có hạ ban
Bàn thờ chấp tải có hạ ban

Mã bàn thờ: CTT35

Bàn thờ chấp tải có hạ ban thờ cho phòng thờ điện
Bàn thờ chấp tải có hạ ban thờ cho phòng thờ điện

Mã bàn thờ: CTT34

Bàn thờ chấp tải có hạ ban cho điện, đền thờ
Bàn thờ chấp tải có hạ ban cho điện, đền thờ

Mã bàn thờ: CTT13

Chấp tải có hạ ban thờ sơn son thếp bạc
Chấp tải có hạ ban thờ sơn son thếp bạc