Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, Gỗ Mít.

Họa tiết: Hoa văn đơn giản.

Ngai thờ sơn son thếp bạc.

Đôn thờ đẹp.

Bàn thờ tổ nhị cấp kèm ngai thờ
Bàn thờ tổ nhị cấp kèm ngai thờ