Mã bàn thờ: OX33

Mẫu Bàn thờ ô xa mộc tứ linh trung tâm
Mẫu Bàn thờ ô xa mộc tứ linh trung tâm

Mã bàn thờ: OX34

Mẫu Bàn thờ ô xa mộc chưa sơn chụp nghiêng
Mẫu Bàn thờ ô xa mộc chưa sơn chụp nghiêng

Mã bàn thờ: OX35

Mẫu Bàn thờ ô xa mộc chưa sơn
Mẫu Bàn thờ ô xa mộc chưa sơn

Mẫu bàn thờ: Ô xa thờ chạm tứ linh trung tâm.

Họa tiết: Tứ linh trung tâm, hạc, ngũ phúc, tùng cúc trúc mai, hổ phù, cuốn thư,…

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, Gỗ Dổi, Vàng Tâm, Gỗ Mít (có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu)…

Mẫu hiện đang để mộc, sau khi quý khách xem mộc kỹ sau đó chúng tôi sẽ sơn son thếp vàng.

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim.

Kích thước bàn thờ ô xa: Tùy vào không gian thờ.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia, đình, chùa.