Chấp tải thờ đẹp chạm Mai điểu

Chấp tải thờ đẹp chạm Mai điểu

Mã bàn thờ: CTT29 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ Mai điểu. Họa tiết: Chạm Mai điểu, Dơi ngậm đồng tiền, ngũ phúc hóa bao quanh, tứ quý. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ,...
Mẫu bàn thờ Chấp tải điện thờ

Mẫu bàn thờ điện thờ chấp tải

Mã bàn thờ: CTT1 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ quý, tứ linh trung tâm. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, tứ quý, ngũ phúc bao quanh, lưỡng long chầu hổ phù. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ...
Chấp tải thờ mộc

Các mẫu chấp tải chạm tứ quý

Mã bàn thờ: CTT3 Mã bàn thờ: CTT2 Mã bàn thờ: CTT2 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ quý. Họa tiết: Chạm tứ quý, ngũ phúc bao quanh, hổ phù. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ...
Mẫu Chấp tải thờ chạm tứ bình

Bàn Chấp tải thờ đẹp chạm tứ bình sơn son thếp bạc

Mã bàn thờ: CTT6 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu tứ bình. Họa tiết: Tứ bình, lưỡng long tranh châu. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương… (có thể thay đổi gỗ...
Bàn thờ chấp tải đẹp nhất

Mẫu Chấp tải thờ đẹp nhất

Mã bàn thờ: CTT8 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu lưỡng Long tranh châu. Họa tiết: lưỡng long tranh châu. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương… (có thể thay đổi gỗ...
Chấp tải có hạ ban thờ cho phòng điện thờ

Bàn thờ chấp tải có hạ ban thờ cho phòng thờ điện

Mã bàn thờ: CTT10 Mã bàn thờ: CTT11 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ có hạ ban thờ. Họa tiết: Lưỡng long tranh châu, tứ quý, tứ linh, Hổ phù, rùa hạc. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng...
Bàn thờ chấp tải cổ nhà thờ họ từ đường

Bàn thờ chấp tải mẫu cổ cho nhà thờ họ, từ đường

Mã bàn thờ: CTT14 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu cổ. Họa tiết: Chạm Rồng, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, tứ linh, rùa hạc. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương…...
Chấp tải thờ ngang đơn giản

Bàn chấp tải thờ chạm tứ linh

Mã bàn thờ: CTT20 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ chạm Tứ linh. Họa tiết: Chạm Tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, lưỡng long tranh châu. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm,...
Mẫu Bàn thờ chấp tải chạm rồng

Chấp tải thờ đẹp chạm rồng

Mã bàn thờ: CTT24 Mã bàn thờ: CTT25 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ chạm Rồng. Họa tiết: Chạm Rồng, ngũ phúc bao quanh, tứ quý. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương… (có...
Bàn thờ Chấp tải cho phòng thờ gia tiên

Mẫu bàn thờ Chấp tải cho phòng thờ gia tiên

Mã bàn thờ: CTT30 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, hổ phù. Đồ thờ cùng loại gỗ và sơn: Đài nến, khung ảnh thờ,...
Bàn thờ Chấp tải mẫu đẹp lồng kính

Bàn thờ Chấp tải mẫu đẹp lồng kính cho đình chùa nhà thờ họ

Mã bàn thờ: CTT31 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh lồng kính. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, cuốn thư. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ...
Mẫu chấp tải chạm tứ linh đẹp

Mẫu bàn thờ Chấp tải đẹp sơn son thếp bạc phủ hoàng kim

Mã bàn thờ: CTT33 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, hổ phù. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ...
Call Now Button