Mẫu cuốn thư câu đối bàn thờ gỗ Hương thếp vàng.

Mã cuốn thư câu đối: HP99

Mẫu Cuốn thư câu đối gỗ Gụ
Mẫu Cuốn thư câu đối gỗ Gụ
Cuốn thư câu đối gỗ Gụ
Cuốn thư câu đối gỗ Gụ
Mẫu Cuốn thư câu đối gỗ Gụ thờ gia tiên
Mẫu Cuốn thư câu đối gỗ Gụ thờ gia tiên

Loại cuốn thư – Câu đối: Nền then.

Loại Cửa võng: Chạm đơn giản.

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ.

Chất liệu sơn: Sơn PU thếp bạc.

Bộ Hoành phi – Câu đối – Cửa võng gỗ Hương.

Mã hoành phi câu đối: HP115

Hoành phi - Câu đối - Cửa võng gỗ Hương
Hoành phi – Câu đối – Cửa võng gỗ Hương

Mẫu hoành phi – Câu đối: Nền Trơn.

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương.

Chất liệu sơn: Sơn PU thếp bạc.

Kích thước hoành phi câu đối: Tùy vào không gian phòng thờ.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia.