Mã Cuốn thư câu đối: CT47

Cuốn thư gỗ tứ linh hóa nền then đen
Cuốn thư gỗ tứ linh hóa nền then đen

Các mẫu Cuốn thư tứ linh hóa bằng gỗ

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư trúc hóa tứ linh. Cuốn thư chạm Tứ Linh hóa là kiểu cuốn thư khá độc đáo nét đặc trưng với Long – Lân – Quy – Phụng được tạo hình từ 4 loại cây trong Tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai.

Họa tiết: Trúc hóa Tứ linh: Long, Lân, Quy, Phượng, hổ phù chính giữa dưới …

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, từ đường, phòng thờ gia tiên, đình chùa, điện thờ…

Mã cuốn thư câu đối: CT48

Mẫu cuốn thư bằng gỗ đẹp
Mẫu cuốn thư bằng gỗ đẹp

Mã Cuốn thư câu đối: CD81

Cuốn thư câu đối đẹp
Cuốn thư câu đối đẹp
Cuốn thư câu đối đẹp
Cuốn thư câu đối đẹp
Cuốn thư câu đối gỗ đồng bộ
Cuốn thư câu đối gỗ đồng bộ

Mã cuốn thư câu đối: CD82

Cuốn thư trúc hóa tứ linh
Cuốn thư trúc hóa tứ linh

Mã cuốn thư câu đối: CT66

Cuốn thư câu đối cùng bàn thờ đẹp
Cuốn thư câu đối cùng bàn thờ đẹp

Mã hoành phi câu đối: HP6

Hoành phi câu đối bàn thờ gia tiên
Hoành phi câu đối bàn thờ gia tiên

Mã cuốn thư câu đối: CT38

Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa Trúc
Cuốn thư gỗ Dổi đục Tứ Linh hóa Trúc

Mã cuốn thư câu đối: CT37

Cuốn thư Tứ Linh gỗ Dổi
Cuốn thư Tứ Linh gỗ Dổi
Cuốn thư Tứ Linh Trúc hóa Rồng mộc
Cuốn thư Tứ Linh Trúc hóa Rồng mộc
Mẫu Cuốn thư Tứ Linh hóa
Mẫu Cuốn thư Tứ Linh hóa

Mã cuốn thư câu đối: CT50

Cuốn thư Tứ linh hóa mộc
Cuốn thư Tứ linh hóa mộc

Mã cuốn thư câu đối: CT51

Cuốn thư tứ linh hóa nền then đen
Cuốn thư tứ linh hóa nền then đen

Mã cuốn thư câu đối: CT52

Cuốn thư tứ linh hóa nền then son
Cuốn thư tứ linh hóa nền then son

Mã cuốn thư câu đối: CT53

Cuốn thư tứ linh hóa nền gấm
Cuốn thư tứ linh hóa nền gấm

Mã cuốn thư câu đối: CT54

Cuốn thư gỗ tứ linh hóa mộc chưa đục chữ
Cuốn thư gỗ tứ linh hóa mộc chưa đục chữ

Mã cuốn thư câu đối: CT46

Cuốn thư câu đối cùng bàn thờ ô xa gỗ sơn son thếp bạc đẹp
Cuốn thư câu đối cùng bàn thờ ô xa gỗ sơn son thếp bạc đẹp