Mã cuốn thư câu đối: CD83

Án gian thờ và cuốn thư câu đối
Án gian thờ và cuốn thư câu đối

Mẫu cuốn thư – Câu đối: Bộ Câu đối Cuốn thư tứ linh Mai hóa Rồng.

Cuốn thư chạm Tứ Linh hóa là kiểu cuốn thư khá độc đáo nét đặc trưng với Long – Lân – Quy – Phụng được tạo hình từ 4 loại cây trong Tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai.

Họa tiết: Tứ linh hóa.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít (thay đổi theo yêu cầu gỗ Gụ, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương…)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia.

Mã cuốn thư câu đối: CD80

Cuốn thư câu đối thờ gỗ mít đồng bộ
Cuốn thư câu đối thờ gỗ mít đồng bộ

Mã cuốn thư câu đối: CT30

Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc

Mã cuốn thư câu đối: CT103

Mẫu Cuốn thư "Đức Lưu Quang" chữ quốc ngữ
Mẫu Cuốn thư “Đức Lưu Quang” chữ quốc ngữ

Mã cuốn thư câu đối: CT65

Mẫu Cuốn thư sơn son thếp vàng loại đẹp
Mẫu Cuốn thư sơn son thếp vàng loại đẹp

Mã cuốn thư câu đối: CT36

Cuốn thư tứ linh hóa sơn son thếp bạc
Cuốn thư tứ linh hóa sơn son thếp bạc

Mã cuốn thư câu đối: CT43

giá cuốn thư bằng gỗ
giá cuốn thư bằng gỗ

Mã cuốn thư câu đối: CT45

Cuốn thư chạm tứ linh đẹp
Cuốn thư chạm tứ linh đẹp

Mã cuốn thư câu đối: CT101

Cuốn thư chạm tứ linh đẹp
Cuốn thư chạm tứ linh đẹp

Mã cuốn thư câu đối: CT100

Cuốn thư gỗ sơn son thếp vàng
Cuốn thư gỗ sơn son thếp vàng
Cuốn thư tứ quý hóa tứ linh
Cuốn thư tứ quý hóa tứ linh

Mã cuốn thư câu đối: CT111

Cuốn thư sơn son thếp vàng nền then chữ vàng
Cuốn thư sơn son thếp vàng nền then chữ vàng

Mã cuốn thư câu đối: CT113

Cuốn thư gỗ Gụ nền gấm
Cuốn thư gỗ Gụ nền gấm

Mã cuốn thư câu đối: CT115

Cuốn thư gỗ Dổi
Cuốn thư gỗ Dổi
Cuốn thư gỗ Dổi
Cuốn thư gỗ Dổi
Cuốn thư gỗ Dổi tứ linh
Cuốn thư gỗ Dổi tứ linh
Cuốn thư gỗ Dổi đục tứ linh hóa
Cuốn thư gỗ Dổi đục tứ linh hóa

Mã cuốn thư câu đối: CT26

Cuốn thư gỗ đẹp sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ đẹp sơn son thếp bạc

Mã cuốn thư câu đối: CD72

Cuốn thư gỗ sơn son thếp vàng
Cuốn thư gỗ sơn son thếp vàng