Mã hoành phi câu đối: CD24

Mẫu Câu đối: Câu đối Cù lệch.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Gụ, Gỗ Mít…

Chất liệu sơn: Sơn nền then thếp vàng loại sơn kỹ.

Kích thước: tùy diện tích phòng thờ.

Câu đối chữ Nho. Câu đối thờ gia tiên nền then đen, Câu đối nền then sơn kỹ

Câu đối chữ Nho
Câu đối chữ Nho
Câu đối nền then sơn kỹ
Câu đối nền then sơn kỹ
Câu đối thờ gia tiên nền then đen
Câu đối thờ gia tiên nền then đen