Mã cửa võng: CV12

Chương nhĩ chính điện Chùa
Chương nhĩ chính điện Chùa
Cửa vòng thờ đình chùa, đền điện
Cửa vòng thờ đình chùa, đền điện
Mẫu Cửa vòng thờ đình chùa, đền điện
Mẫu Cửa vòng thờ đình chùa, đền điện

Mã cửa võng:CV26

Cửa võng sơn son thếp vàng phủ hoàng kim
Cửa võng sơn son thếp vàng phủ hoàng kim