Mã Cuốn thư câu đối: CT89

Cuốn thư chạm Phù Dung Trĩ đẹp
Cuốn thư chạm Phù Dung Trĩ đẹp
Cuốn thư câu đối sơn son thếp bạc phủ hoàng kim
Cuốn thư câu đối sơn son thếp bạc phủ hoàng kim
Cuốn thư sơn son thếp bạc đẹp
Cuốn thư sơn son thếp bạc đẹp
Bộ Câu đối Cuốn thư sơn son thếp bạc phủ hoàng kim
Bộ Câu đối Cuốn thư sơn son thếp bạc phủ hoàng kim

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Bộ Câu đối Cuốn thư đẹp.

Họa tiết: Phù Dung Trĩ, câu đối chạm Phượng, Lân được chạm sắc nét.

Chữ cuốn thư:

德流光 đức lưu quang.

Chữ câu đối:

祖功宗德千年盛 Tổ công tông đức thiên niên thịnh.
子孝孫賢萬代荣 Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Pu hoặc sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ tư gia, dòng họ, đình chùa, miếu…

Cuốn thư gỗ đẹp
Cuốn thư gỗ đẹp
Cuốn thư mẫu đẹp
Cuốn thư mẫu đẹp
Cuốn thư mẫu Hồng trĩ
Cuốn thư mẫu Hồng trĩ
Cuốn thư chạm Bông Hồng
Cuốn thư chạm Bông Hồng
Cuốn thư chạm chim Trĩ
Cuốn thư chạm chim Trĩ
Cuốn thư chạm chim Trĩ
Cuốn thư chạm chim Trĩ
Cuốn thư chạm Hồng
Cuốn thư chạm Hồng
Cuốn thư đẹp nhất
Cuốn thư đẹp nhất
Cuốn thư Phù Dung Trĩ sơn PU
Cuốn thư Phù Dung Trĩ sơn PU