Mã hoành phi câu đối: CD52

Cuốn thư Câu đối khóm sen
Cuốn thư Câu đối khóm sen

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư câu đối lá sen, khóm sen.

Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen, câu đối khóm sen…

Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu).

Chất Liệu Sơn: Sơn giả cổ.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, phòng thờ gia tiên, đình chùa, đền điện…

Câu đối khóm sen
Câu đối khóm sen
Câu đối khóm sen
Câu đối khóm sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen
Cuốn thư lá sen hạc
Cuốn thư lá sen hạc
Cuốn thư lá sen hạc
Cuốn thư lá sen hạc
Câu đối khóm sen
Câu đối khóm sen