Mã hoành phi câu đối: CD64

Cuốn thư sơn son thếp bạc
Cuốn thư sơn son thếp bạc
Cuốn thư thiều châu sơn son thếp bạc
Cuốn thư thiều châu sơn son thếp bạc
Thiều châu đẹp
Thiều châu đẹp
Thiều châu cửa võng
Thiều châu cửa võng
Cuốn thư thiều châu thờ
Cuốn thư thiều châu thờ
Cuốn thư câu đối thiều châu sập thờ
Cuốn thư câu đối thiều châu sập thờ
Ban thờ đình chùa
Ban thờ đình chùa
Cửa võng Chiện dùng cho chùa
Cửa võng Chiện dùng cho chùa
Mẫu Cửa võng dùng cho chùa
Mẫu Cửa võng dùng cho chùa
Mẫu Cửa võng dùng cho chùa
Mẫu Cửa võng dùng cho chùa

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư câu đối thiều châu sập thờ đình chùa.

Họa tiết: 

Cuốn thư: Lưỡng long tranh châu, rồng thật, hổ phù.

Câu đối chạm viền chiện tàu lá dắt.

Thiều châu: Đỉnh chạm lưỡng long tranh châu, các ô chạm tứ linh, dưới chạm hổ phù.

Cửa võng: Mai điểu, 2 bên chạm Trúc hóa rồng. Bộ 3 cửa võng nhỏ chạm Chiện.

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư câu đối thiều châu: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia.