Mã hoành phi câu đối: CD53

Cuốn thư câu đối trùm đào
Cuốn thư câu đối trùm đào

Mã hoành phi câu đối: CD54

Câu đối trùm Đào
Câu đối trùm Đào

Mã hoành phi câu đối: CD55

Mẫu câu đối chùm Đào
Mẫu câu đối chùm Đào

Mã hoành phi câu đối: CD56

Mẫu hoành phi trái Đào sơn Pu
Mẫu hoành phi trái Đào sơn Pu
Mẫu hoành phi 3 trái Đào sơn Pu
Mẫu hoành phi 3 trái Đào sơn Pu

Mã hoành phi câu đối: CD57

Mẫu câu đối chùm Đào mộc
Mẫu câu đối chùm Đào mộc

Mã hoành phi câu đối: CD58

Mẫu hoành phi trái Đào mộc
Mẫu hoành phi trái Đào mộc

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư câu đối trùm Đào.

Họa tiết: Chạm Tứ linh hóa: Long, Lân, Quy, Phượng…, câu đối chạm trùm đào 5 trái.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Mã hoành phi câu đối: CD61

Tranh chữ Phúc quả Đào gỗ
Tranh chữ Phúc quả Đào gỗ