Mã Cuốn thư câu đối: CT72

Cuốn thư cổ mai hóa rồng, mai điểu
Cuốn thư cổ mai hóa rồng, mai điểu

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư cổ.

Họa tiết: Chạm lưỡng long tranh châu hóa, hồng trĩ, chạm Lân Phụng…

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu, màu vàng nền then đen.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, gia tiên, đình chùa, đền điện…

Mã Cuốn thư câu đối: CT102

Cuốn thư "Đức Lưu Quang" sơn son thếp vàng
Cuốn thư “Đức Lưu Quang” sơn son thếp vàng

Mã Cuốn thư câu đối: CT73

Cuốn thư cổ đẹp
Cuốn thư cổ đẹp

Mã Cuốn thư câu đối: CT75

Cuốn thư cổ Tứ Linh Rồng hóa Trúc
Cuốn thư cổ Tứ Linh Rồng hóa Trúc

Mã Cuốn thư câu đối: CT76

Cuốn thư giả cổ mai hóa rồng
Cuốn thư giả cổ mai hóa rồng

Mã Cuốn thư câu đối: CT77

Cuốn thư cổ chạm trúc hóa rồng
Cuốn thư cổ chạm trúc hóa rồng

Mã Cuốn thư câu đối: CT79

Cuốn thư nền then chạm rồng Hóa
Cuốn thư nền then chạm rồng Hóa

Mã Cuốn thư câu đối: CT80

Cuốn thư cổ mai hóa rồng
Cuốn thư cổ mai hóa rồng

Mã Cuốn thư câu đối: CT82

Cuốn thư cổ chạm mai hóa rồng
Cuốn thư cổ chạm mai hóa rồng

Mã Cuốn thư câu đối: CT83

Cuốn thư cổ đẹp chạm mai hóa rồng
Cuốn thư cổ đẹp chạm mai hóa rồng
Cuốn thư cổ đẹp
Cuốn thư cổ đẹp
Cuốn thư cổ đẹp
Cuốn thư cổ đẹp