Mẫu cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư tứ linh hóa nền then đỏ.

Họa tiết: Chạm Tứ linh: Long, Lân, Quy, Phượng…

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu, màu vàng nền then đỏ.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, phòng thờ gia tiên, đình chùa, đền điện…

Mã cuốn thư câu đối: CT5

Mẫu Cuốn thư Tứ linh hóa
Mẫu Cuốn thư Tứ linh hóa
Cuốn thư bằng gỗ
Cuốn thư bằng gỗ
Cuốn thư gỗ Rồng hóa mai
Cuốn thư gỗ Rồng hóa mai
Cuốn thư Mai hóa Rồng nền son
Cuốn thư Mai hóa Rồng nền son

Mã cuốn thư câu đối: CT7

Cuốn thư gỗ sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ sơn son thếp bạc