Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư kiểu Lá sen.

Họa tiết: Lá sen, chim Hạc, sâu tiền.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu).

Chất Liệu Sơn: Hiện để mộc chưa sơn, sau khi quý khách kiểm tra mộc thì sẽ hoàn thiện sơn theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, phòng thờ gia tiên, đình chùa, đền điện…

Lá sen gỗ
Lá sen gỗ
Lá sen gỗ
Lá sen gỗ
Đại tự lá sen
Đại tự lá sen
Lá sen gỗ chạm chữ Tâm
Lá sen gỗ chạm chữ Tâm
Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc
Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc
Lá sen gỗ treo tường
Lá sen gỗ treo tường
Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc
Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc

Mẫu Lá sen gỗ sơn PU hoàn thiện

Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ
Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ

Mẫu Lá sen gỗ sơn son thếp bạc hoàn thiện

Tấm sen sơn giả cổ
Tấm sen sơn giả cổ