Mã cuốn thư câu đối: CT63

Cuốn thư Phương đẹp
Cuốn thư Phương đẹp

Mẫu cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư Phượng.

Họa tiết: Phượng, hoa Hồng, Rơi ngậm tiền …

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, từ đường, phòng thờ gia tiên, đình chùa, điện thờ…

Các mẫu Cuốn thư Phượng bằng gỗ

Cuốn thư Phượng
Cuốn thư Phượng
Cuốn thư phượng nền gấm mộc
Cuốn thư phượng nền gấm mộc

Mã cuốn thư câu đối: CT58

Cuốn thư phượng nền gấm
Cuốn thư phượng nền gấm
Cuốn thư phượng nền gấm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim
Cuốn thư phượng nền gấm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim

Mã cuốn thư câu đối: CT62

Cuốn thư Phượng nền son
Cuốn thư Phượng nền son

Mã cuốn thư câu đối: CT59

Cuốn thư phượng nền gấm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim
Cuốn thư phượng nền gấm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim

Mã cuốn thư câu đối: CT64

Cuốn thư phượng nền gấm gỗ Mít
Cuốn thư phượng nền gấm gỗ Mít

Mã cuốn thư câu đối: CT93

Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ Mít sơn son thếp bạc