Cuốn thư câu đối: CT71

Cuốn thư mộc hữu bản
Cuốn thư mộc hữu bản

Ý Nghĩa Của 2 Bức cuốn thư là :

Bức Thứ Nhất : Mộc Hữu Bản (Cây có cội)

Bức Thứ 2 : Thủy Hữu Nguyên (nước có nguồn)

Kích Thước : Dài 1m75 – Cao 81 cm.

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư Phượng tha thư.

Họa tiết: Chạm Phượng.

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia.

Cuốn thư mộc hữu bản
Cuốn thư mộc hữu bản
Cuốn thư mộc hữu bản
Cuốn thư mộc hữu bản
Cuốn thư thủy hữu nguyên
Cuốn thư thủy hữu nguyên
Cuốn thư thủy hữu nguyên
Cuốn thư thủy hữu nguyên
Cuốn thư thủy hữu nguyên
Cuốn thư thủy hữu nguyên

Mã hoành phi câu đối: CT84

Cuốn thư phượng giả cổ
Cuốn thư phượng giả cổ
Cuốn thư phượng giả cổ
Cuốn thư phượng giả cổ