Mã Cuốn thư câu đối: CT44

Cuốn thư Tứ Linh Rồng thật gỗ Dổi
Cuốn thư Tứ Linh Rồng thật gỗ Dổi

Đây là các mẫu cuốn thư Tứ Linh sơn son thếp bạc chạm rồng thật sử dụng cho phòng thờ nhà thờ họ, đình chùa, đền điện… không sử dụng cho tư gia, nếu sử dụng cho phòng thờ gia tiên bạn tham khảo các mẫu cuốn thư khác.

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư tứ linh rồng thật.

Họa tiết: Chạm Tứ linh, rồng thật, phượng, lân, quy…

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu, màu vàng nền then đen, then đỏ, gấm vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, đình chùa, đền điện…

Mã Cuốn thư câu đối: CT24

Cuốn thư tứ linh thật
Cuốn thư tứ linh thật

Mã Cuốn thư câu đối: CT25

Cuốn thư cho nhà thờ họ
Cuốn thư cho nhà thờ họ
Cuốn thư gỗ rồng thật
Cuốn thư gỗ rồng thật

Mã Cuốn thư câu đối: CT23

Cuốn thư tứ linh thật cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư tứ linh thật cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư tứ linh thật cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư tứ linh thật cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình, chùa, đền điện
Cuốn thư tứ linh cho nhà thờ họ
Cuốn thư tứ linh cho nhà thờ họ

Mã Cuốn thư câu đối: CT27

Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình chùa
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình chùa

Mã Cuốn thư câu đối: CT28

Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình chùa
Cuốn thư cho nhà thờ họ, đình chùa

Mã Cuốn thư câu đối: CT29

Cuốn thư tứ linh đình chùa đền điện nhà thờ họ
Cuốn thư tứ linh đình chùa đền điện nhà thờ họ