Bài vị thờ

Bài vị hay linh vị thờ thường được làm bằng gỗ (Hương hoặc gỗ mít) được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, bài vị được dùng để thờ tên tuổi người đã mất tương đồng như di ảnh. Trên bài vị ghi chức danh (Ông – bà), họ tên, ngày tháng năm sinh, năm tử của người được thờ.

Trước đây bài vị thường được viết bằng chữ Hán Nôm. Nhưng ngày nay, con cháu không còn học chữ Hán mà đang học chữ quốc ngữ cho nên có thể viết chữ thư pháp trên bài vị.

Bài vị thờ gỗ Hương

Bài vị thờ gỗ Hương – Linh vị thờ gỗ Hương

Linh vị- bài vị được dùng để thờ tên tuổi người đã mất tương đồng như di ảnh. Để thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Bài vị hay Linh vị gỗ Hương được làm...
Call Now Button