Khám thờ

Khám thờ được chạm bằng gỗ tự nhiên thường làm đồ thờ cúng, khám có mái hoặc mái chảy xuống phía sau, mặt trước gồm cửa khám theo lối “trướng rủ màn che”. Phía trên đỉnh giữa khám là lưỡng long tranh châu (tròn âm dương hoặc lưỡng nghi), Lưỡng long tranh châu thờ tại gia tiên thường làm là rồng hóa, nếu thờ các nơi tâm linh thánh thần, … thì được chạm bằng rồng thật.

Phía hai bên cánh của khám thờ lại là những chạm khắc tinh xảo về hoa mai uốn lượn với hai đầu chim phượng, biểu trưng cho mai hoá phượng bên cạnh hai cột chạm khắc hình cây trúc mang đậm văn hoá Việt, phía dưới chân hai cột trúc cũng được khắc thành hai đầu rồng cùng chầu vào giữa như là biểu tượng của trúc hoá long.

Khám thờ gia tiên đẹp

Mẫu Khám thờ đẹp sơn son thếp vàng

Mẫu Khám thờ: Khám thờ chạm Rồng Phượng. Chất liệu gỗ: Mít, Dổi, Vàng tâm. Họa tiết: Chương chạm Lưỡng long tranh châu, Cánh cửa khám chạm Phượng tha thư, bệ chạmđầu Hổ phù hóa, Lèo chạm Chiện...
Mẫu khám thờ gia tiên Hồng Trĩ

Khám thờ gia tiên, mẫu khám thờ đẹp

Mẫu Khám thờ: Khám thờ gia tiên chạm Hồng Trĩ. Chất liệu gỗ: Mít, Dổi, Vàng tâm. Họa tiết: Lèo chạm Hồng Trĩ, Chương chạm Mai hóa Lưỡng long tranh châu, Cánh cửa khám chạm tứ quý, bệ chạm...
Call Now Button