Đồ thờ Khai Minh | ĐT & Zalo: 0919.538.111

Địa chỉ: Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội

Quạt gỗ phong thủy sơn son thếp bạc

Quạt gỗ tàu chuối treo tường trang trí

Mã hoành phi câu đối: QT1 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Thanh Phong cùng tàu chuối gỗ. Chất liệu gỗ: gỗ Gụ, Gỗ Hương, Gỗ Mít...(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Thanh Phong, Mai điểu...
Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng

Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng

Mẫu hoành phi – Câu đối: Lá sen câu đối quả bầu. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen hạc, câu đối quả bầu… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo...
Lá sen gỗ

Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư kiểu Lá sen. Họa tiết: Lá sen, chim Hạc, sâu tiền. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu). Chất Liệu Sơn:...
Cặp Tàu chuối sơn son thếp bạc

Cặp câu đối Tàu chuối sơn son thếp bạc đẹp

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cặp câu đối tàu chuối. Họa tiết: Câu đối. Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu). Chất Liệu Sơn: Sơn Ta. Chất liệu sơn lót: Thếp vàng,...
Quạt gỗ Tùng Hạc mẫu đẹp

Quạt gỗ Tùng Hạc diên niên và câu đối treo tường

Mã hoành phi câu đối: QT2 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Tùng Hạc diên niên và câu đối. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Thanh Phong, Tùng Hạc...
Quạt gỗ treo tường Mai điểu, tàu lá chuối, tranh tứ bình

Quạt gỗ treo tường Mai điểu, tàu lá chuối và tranh tứ bình

Mã hoành phi câu đối: QT3 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Mai điểu, tàu lá chuối, tranh tứ bình. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Thanh Phong, Mai...
Quạt gỗ Mỹ nghệ treo tường

Quạt gỗ treo tường phu thê viên mãn

Mã hoành phi câu đối: QT4 Mã hoành phi câu đối: QT38 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ phu thê viên mãn. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Cặp Chim công, Mai điểu...
Quạt thờ tứ linh

Mẫu quạt gỗ tứ linh treo tường

Mã hoành phi câu đối: QT5 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ tứ linh. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Tứ linh: Long Lân Quy Phụng… Chất liệu sơn: Sau khi kiểm tra mộc...
Quạt gỗ sơn son thếp bạc đẹp

Tranh quạt treo tường gỗ đẹp

Mã hoành phi câu đối: QT6 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Tùng Hạc diên niên. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Tùng hạc … Chất liệu sơn: Sau khi kiểm tra...
Quạt gỗ Gụ phun PU

Quạt gỗ trang trí ở Hà Nội

Mã hoành phi câu đối: QT15 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Tùng Hạc. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Phúc, Tùng Hạc … Chất liệu sơn: Sau khi kiểm tra...
Quạt gỗ mỹ nghệ phu thê viên mãn

Tranh gỗ hình quạt phu thê viên mãn

Mã hoành phi câu đối: QT30 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ phu thê viên mãn. Chất liệu gỗ: gỗ Bách xanh (có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Cặp Chim công, tùng hạc diên niên … Chất liệu sơn: Sau...
Quạt gỗ mỹ nghệ

Quạt gỗ treo tường tùng hạc diên niên mộc chưa sơn

Mã hoành phi câu đối: QT18 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ tùng hạc diên niên chữ Phúc. Chất liệu gỗ: gỗ Gụ (có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Tùng Hạc, chữ Phúc, bài thơ tứ...
Mẫu Quạt gỗ mỹ nghệ đẹp sơn son thếp bạc

Các mẫu quạt gỗ Mỹ nghệ Thanh phong

Mã hoành phi câu đối: QT16 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Thanh Phong Mai điểu. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Thanh Phong, Mai điểu … Chất liệu sơn: Sau...
Tấm sen sơn giả cổ

Lá sen tàu chuối gỗ sơn son thếp bạc đẹp

Mã hoành phi câu đối: CD50 Mã hoành phi câu đối: CD51 Mẫu hoành phi – Câu đối: Lá sen tàu chuối sơn giả cổ. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen, câu đối tàu chuối… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi,...
Cuốn thư Câu đối khóm sen

Cuốn thư câu đối lá sen, khóm sen sơn giả cổ

Mã hoành phi câu đối: CD52 Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư câu đối lá sen, khóm sen. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen, câu đối khóm sen… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm,...
0919.538.111
icons8-exercise-96 chat-active-icon