Mã bàn thờ: CD81

Hoành phi Câu đối bằng gỗ Gụ thếp chữ vàng
Hoành phi Câu đối bằng gỗ Gụ thếp chữ vàng
Hoành phi Câu đối gỗ Gụ sơn son thếp vàng chữ đen
Hoành phi Câu đối gỗ Gụ sơn son thếp vàng chữ đen
Hoành phi Câu đối gỗ Gụ sơn son thếp vàng chữ đen
Hoành phi Câu đối gỗ Gụ sơn son thếp vàng chữ đen