Mã hoành phi câu đối: HP68

Hoành phi nền then son nhà thờ họ
Hoành phi nền then son nhà thờ họ
Bộ hoành phi câu đối bàn thờ tổ
Bộ hoành phi câu đối bàn thờ tổ

Xin lưu ý: Hoành phi câu đối nhà thờ họ hay từ đường đặc biệt quan trọng đối với việc thờ cúng tổ tiên trong họ, nó biểu hiện các giá trị văn hóa và tư tưởng của dòng họ. Do đó việc lấy chữ và nghĩa để thờ cúng là đặc biệt rất quan trọng, không nên tùy tiện.