Quạt gỗ phong thủy sơn son thếp bạc

Quạt gỗ tàu chuối treo tường trang trí

Mã hoành phi câu đối: QT1 Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Thanh Phong cùng tàu chuối gỗ. Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít...(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Chữ Thanh Phong, Mai điểu … Chất...
Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng

Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng

Mẫu hoành phi – Câu đối: Lá sen câu đối quả bầu. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen hạc, câu đối quả bầu… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Gụ, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo...
Lá sen gỗ

Cuốn thư kiểu Lá sen gỗ mộc

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư kiểu Lá sen. Họa tiết: Lá sen, chim Hạc, sâu tiền. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Gụ, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu). Chất Liệu Sơn:...
Cặp Tàu chuối sơn son thếp bạc

Cặp câu đối Tàu chuối sơn son thếp bạc đẹp

Mẫu hoành phi – Câu đối: Cặp câu đối tàu chuối. Họa tiết: Câu đối. Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Gụ, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu). Chất Liệu Sơn: Sơn Ta. Chất liệu sơn lót: Thếp vàng,...
Đại tự hình lá Sen

Lá sen tàu chuối sơn son thếp bạc

Mẫu hoành phi – Câu đối: lá sen tàu chuối. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen hạc, câu đối tàu chuối… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Gụ, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu). Chất Liệu Sơn: Sơn...
Bộ Tấm sen câu đối tàu chuối

Tấm sen đôi câu đối tàu chuối gỗ

Mã hoành phi câu đối: CD49 Mẫu hoành phi – Câu đối: Tấm sen đôi câu đối tàu chuối. Họa tiết: Cuốn thư chạm tấm sen hạc, câu đối tàu chuối… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Gụ, Vàng...
Tấm sen sơn giả cổ

Lá sen tàu chuối gỗ sơn son thếp bạc đẹp

Mã hoành phi câu đối: CD50 Mã hoành phi câu đối: CD51 Mẫu hoành phi – Câu đối: Lá sen tàu chuối sơn giả cổ. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen, câu đối tàu chuối… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi,...
Cuốn thư Câu đối khóm sen

Cuốn thư câu đối lá sen, khóm sen sơn giả cổ

Mã hoành phi câu đối: CD52 Mẫu hoành phi – Câu đối: Cuốn thư câu đối lá sen, khóm sen. Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen, câu đối khóm sen… Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, gỗ Mít,...