Mã hoành phi câu đối: CD1

Câu đối trên Dơi dưới lãng quả
Câu đối trên Dơi dưới lãng quả

Mã hoành phi câu đối: CD2

Câu đối máng nền then
Câu đối máng nền then

Mã hoành phi câu đối: CD86

Cặp Câu đối nền then đen
Cặp Câu đối nền then đen