Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Lá sen câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Lá sen câu đối quả bầu
Lá sen câu đối quả bầu

Mẫu hoành phi – Câu đối: Lá sen câu đối quả bầu.

Họa tiết: Cuốn thư chạm lá sen hạc, câu đối quả bầu…

Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu).

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu.

Hoặc có thể Sơn giả cổ.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, phòng thờ gia tiên, đình chùa, đền điện…