Mã Bàn thờ: ST98

Mẫu bàn thờ gỗ Gụ, Mít bày bộ đỉnh ngũ sắc
Mẫu bàn thờ gỗ Gụ, Mít bày bộ đỉnh ngũ sắc

Chất liệu gỗ: Gụ, Mít, Hương.

Họa tiết bàn thờ: Chân nghê bò đầu rồng mẫu đẹp.

Sơn phủ: Vecni truyền thống.

Bộ đồ thờ ngũ sắc kèm theo