Mẫu Bàn thờ gia tiên sơn son thếp bạc
Mẫu Bàn thờ gia tiên sơn son thếp bạc

Mẫu Bàn thờ: Bàn thờ gia tiên sơn son thếp bạc có mặt kính.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít, gỗ Vàng tâm, gỗ Dổi.

Họa tiết: Chạm khắc đầu rồng, Mai, cuốn thư.

Đồ thờ kèm theo: Bộ hoành phi câu đối cùng loại gỗ và sơn.