Mã Bàn thờ: AG01

Mẫu Án gian thờ cùng bộ đồ thờ cùng loại gỗ và sơn
Mẫu Án gian thờ cùng bộ đồ thờ cùng loại gỗ và sơn

Mẫu Bàn thờ: Án gian thờ chân quỳ.

Đồ thờ cùng loại gỗ và sơn: Ỷ thờ, bài vị thờ, đài nến, hạc thờ…

Chất liệu gỗ: Mít.

Họa tiết: Tứ linh hóa, đầu rồng hóa, cuốn thư…

Chất liệu sơn: Sơn son thếp bạc phủ hoàng kim.

Phù hợp với bàn thờ tư gia, bàn thờ từ đường nhà thờ họ…

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung thước Lỗ Ban.Mã bàn thờ: AG80

Án gian thờ gỗ mít đẹp
Án gian thờ gỗ mít đẹp