Mã hoành phi câu đối: CD46

Câu đối quả bầu sơn son thếp vàng
Câu đối quả bầu sơn son thếp vàng

Mẫu hoành phi – Câu đối: Câu đối quả bầu.

Họa tiết: Câu đối quả bầu nền then đen, nền gấm…

Chất liệu gỗ:  Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu).

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, phòng thờ gia tiên, đình chùa, đền điện…

Mã hoành phi câu đối: CD38

Câu đối quả bầu đẹp
Câu đối quả bầu đẹp

Mã hoành phi câu đối: CD39

Câu đối quả bầu nền then đen chữ thếp bạc
Câu đối quả bầu nền then đen chữ thếp bạc
Câu đối quả bầu nền then đen chữ thếp bạc
Câu đối quả bầu nền then đen chữ thếp bạc

Mã hoành phi câu đối: CD40

Câu đối quả bầu nền then đen
Câu đối quả bầu nền then đen

Mã hoành phi câu đối: CD41

Câu đối quả bầu sơn Pu thếp bạc
Câu đối quả bầu sơn Pu thếp bạc

Mã hoành phi câu đối: CD42

Lá sen câu đối quả bầu
Lá sen câu đối quả bầu

Mã hoành phi câu đối: CD43

Câu đối quả bầu nền then đen
Câu đối quả bầu nền then đen

Mã hoành phi câu đối: CD44

Câu đối quả bầu gỗ Dổi
Câu đối quả bầu gỗ Dổi
Câu đối quả bầu và tranh chữ Tâm
Câu đối quả bầu và tranh chữ Tâm

Mã hoành phi câu đối: CD45

Câu đối quả bầu đẹp nhất
Câu đối quả bầu đẹp nhất