Mã Cuốn thư câu đối: CT01

Cuốn thư gỗ trang trí sơn son thếp bạc
Cuốn thư gỗ trang trí sơn son thếp bạc

Mã Cuốn thư câu đối: CT02

Cuốn thư gỗ trang trí đẹp
Cuốn thư gỗ trang trí đẹp

Mã Cuốn thư câu đối: CT03

Mẫu Cuốn thư cách điệu đẹp
Mẫu Cuốn thư cách điệu đẹp

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư trang trí.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Sử Dụng: Phù hợp trang trí không gian phòng khách, phòng đón tiếp, phòng đọc sách hoặc dùng trong các phòng thờ đình chùa, đền điện,…