Mã cuốn thư câu đối: CD65

Bộ câu đối cuốn thư gỗ Mít
Bộ câu đối cuốn thư gỗ Mít

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư lưỡng long tranh châu hóa nền then đen.

Họa tiết: Chạm lưỡng long tranh châu hóa, hồng trĩ, câu đối chạm Lân Phụng.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu sơn lót: Thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng theo yêu cầu, màu vàng nền then đen.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia, đình chùa, đền điện…

cuốn thư gỗ mít
cuốn thư gỗ mít
Họa tiết mai hóa rồng trên cuốn thư gỗ mít
Họa tiết mai hóa rồng trên cuốn thư gỗ mít
Họa tiết mai hóa rồng
Họa tiết mai hóa rồng
Họa tiết hồng trĩ
Họa tiết hồng trĩ
Họa tiết hồng trĩ
Họa tiết hồng trĩ
cuốn thư gỗ mít
cuốn thư gỗ mít
Họa tiết chim trĩ
Họa tiết chim trĩ
Họa tiết chim trĩ
Họa tiết chim trĩ
Họa tiết rồng hóa
Họa tiết rồng hóa
Câu đối gỗ Mít
Câu đối gỗ Mít
Họa tiết chim Phượng
Họa tiết chim Phượng
Họa tiết Lân
Họa tiết Lân
Họa tiết chữ Thọ
Họa tiết chữ Thọ
Họa tiết câu đối cuốn thư
Họa tiết câu đối cuốn thư
Họa tiết câu đối cuốn thư gỗ Mít
Họa tiết câu đối cuốn thư gỗ Mít
Mẫu cuốn thư gỗ mít
Mẫu cuốn thư gỗ mít
Họa tiết hồng trĩ của cuốn thư gỗ
Họa tiết hồng trĩ của cuốn thư gỗ
Họa tiết hồng trĩ của cuốn thư gỗ
Họa tiết hồng trĩ của cuốn thư gỗ