Các mẫu Cuốn thư ngũ phúc:

Mẫu Cuốn thư ngũ phúc nền Trơn

Mã Cuốn thư câu đối: CT95

Cuốn thư Ngũ phúc đẹp
Cuốn thư Ngũ phúc đẹp
Cuốn thư Ngũ phúc gỗ chưa sơn
Cuốn thư Ngũ phúc gỗ chưa sơn
Cuốn thư Ngũ phúc đẹp sơn son thếp vàng
Cuốn thư Ngũ phúc đẹp sơn son thếp vàng
Cuốn thư Ngũ phúc đẹp
Cuốn thư Ngũ phúc đẹp
Cuốn thư Ngũ phúc cổ
Cuốn thư Ngũ phúc cổ
Cuốn thư Ngũ phúc sơn son thếp vàng đẹp
Cuốn thư Ngũ phúc sơn son thếp vàng đẹp
Cuốn thư Ngũ Phúc
Cuốn thư Ngũ Phúc

Mã hoành phi câu đối: CT96

Cuốn thư ngũ phúc gỗ Dổi
Cuốn thư ngũ phúc gỗ Dổi
Cuốn thư ngũ phúc đẹp
Cuốn thư ngũ phúc đẹp
Cuốn thư ngũ phúc gỗ Dổi
Cuốn thư ngũ phúc gỗ Dổi
Cuốn thư gỗ Hương chạm Ngũ Phúc
Cuốn thư gỗ Hương chạm Ngũ Phúc

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư Nền Trơn chạm Ngũ Phúc.

Họa tiết: Chạm Ngũ Phúc, Mai, Rơi ngậm tiền…

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương, Gụ…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Pu hoặc sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, gia tiên…

Mẫu Cuốn thư ngũ phúc nền gấm

Cuốn thư Ngũ phúc nền gấm
Cuốn thư Ngũ phúc nền gấm

Các mẫu Cuốn thư ngũ phúc nền gấm

Mẫu Cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư Nền gấm chạm Ngũ Phúc.

Họa tiết: Chạm Ngũ Phúc, Mai, Rơi ngậm tiền……

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương, Gụ…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn Pu hoặc sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, gia tiên…

Cuốn thư Ngũ phúc sơn son thếp bạc
Cuốn thư Ngũ phúc sơn son thếp bạc