Các mẫu Cuốn thư bằng gỗ sơn PU thếp chữ vàng.

Mã cuốn thư câu đối: CT58

Cuốn thư gỗ Gụ đẹp thếp vàng
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp thếp vàng
Cuốn thư Tứ linh sơn PU thếp chữ vàng
Cuốn thư Tứ linh sơn PU thếp chữ vàng
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp thếp vàng 9999
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp thếp vàng 9999
Cuốn thư gỗ Gụ mộc đẹp
Cuốn thư gỗ Gụ mộc đẹp

Mẫu cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư sơn PU chữ thếp vàng.

Họa tiết: Tứ linh Mai hóa Rồng …Cuốn thư chạm Tứ Linh hóa là kiểu cuốn thư khá độc đáo nét đặc trưng với Long – Lân – Quy – Phụng được tạo hình từ 4 loại cây trong Tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai.

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Hương…(thay đổi theo yêu cầu)

Chất Liệu Sơn: Sơn PU chữ thếp vàng.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, từ đường, phòng thờ gia tiên, đình chùa, điện thờ…

Mã cuốn thư câu đối: CT61

Cuốn thư gỗ Mít đẹp sơn PU
Cuốn thư gỗ Mít đẹp sơn PU