Mã bàn thờ: AG70

Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Bàn thờ án gian chiện tròn
Mẫu án gian thờ chiện tròn sơn son thếp vàng
Mẫu án gian thờ chiện tròn sơn son thếp vàng
Mẫu án gian thờ chiện tròn sơn son thếp vàng chụp nghiêng
Mẫu án gian thờ chiện tròn sơn son thếp vàng chụp nghiêng

Mã bàn thờ: AG71

Mẫu Ô Xa thờ sen chiện sơn son thếp vàng
Mẫu Ô Xa thờ sen chiện sơn son thếp vàng

Mẫu Bàn thờ: Án gian thờ chiện tròn.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít, gỗ Dổi, Vàng tâm hay gỗ Gụ (có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu).

Họa tiết: Mia hóa Rồng, đầu rồng trung tâm, chiện tròn…

Chất liệu sơn: sơn PU, Sơn ta,…

Chất Liệu lót: thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng màu vàng đen ( tùy thuộc vào yêu cầu)

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung trong thước Lỗ Ban.

Phù hợp với không gian thờ tư gia, từ đường, nhà thờ họ…