Mã cửa võng: CV43

Cửa võng thiều châu sơn son thếp bạc
Cửa võng thiều châu sơn son thếp bạc

Mã cửa võng: CV25

Cửa võng nhà thờ họ
Cửa võng nhà thờ họ