Khám thờ gia tiên đẹp
Khám thờ gia tiên đẹp

Mẫu Khám thờ: Khám thờ chạm Rồng Phượng.

Mã Khám thờ: KT1.

Chất liệu gỗ: Mít, Dổi, Vàng tâm.

Họa tiết: Chương chạm Lưỡng long tranh châu, Cánh cửa khám chạm Phượng tha thư, bệ chạmđầu Hổ phù hóa, Lèo chạm Chiện tàu…

Chất liệu sơn: sơn son thếp bạc phủ hoàng kim hoặc thếp vàng ( tùy thuộc vào yêu cầu).

Phù hợp với bàn thờ tư gia, bàn thờ từ đường nhà thờ họ…

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung thước Lỗ Ban.

Khám thờ sơn son thếp vàng cùng bộ sập thờ
Khám thờ sơn son thếp vàng cùng bộ sập thờ
Khám thờ gia tiên
Khám thờ gia tiên
Khám thờ gia tiên đẹp
Khám thờ gia tiên đẹp