Mã bàn thờ: OX44

Mẫu ô xa gỗ dổi đẹp
Mẫu ô xa gỗ dổi đẹp

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít.

Họa tiết cổ, mẫu mộc chưa phủ sơn và thếp vàng.

Chạm rồng 4 góc.