Mã hoành phi câu đối: QT5

Quạt thờ tứ linh
Quạt thờ tứ linh
Quạt gỗ tứ linh
Quạt gỗ tứ linh

Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ tứ linh.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu).

Họa tiết: Tứ linh: Long Lân Quy Phụng…

Chất liệu sơn: Sau khi kiểm tra mộc sẽ được sơn son thếp bạc, thếp vàng theo yêu cầu của quý khách.

Kích thước: Thay đổi theo không gian.