Mã Bàn thờ: ST62

Mẫu bàn thờ hai dạ chạm cửu long mộc
Mẫu bàn thờ hai dạ chạm cửu long mộc

Mã Bàn thờ: ST63

Mẫu bàn thờ hai dạ chạm cửu long sơn son thếp bạc
Mẫu bàn thờ hai dạ chạm cửu long sơn son thếp bạc

Mẫu Bàn thờ: Sập thờ hai dạ chạm cửu long.

Họa tiết: Cửu long, long phụng, hổ phù…

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ, Gỗ Dổi, Vàng Tâm, Gỗ Mít (có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu)…

Chất Liệu Sơn: Sơn Ta.

Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim theo yêu cầu.

Kích thước sập thờ: Tùy vào không gian phòng thờ.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ dòng họ, tư gia, đình, chùa.