Mã ngai thờ: NT12

Ngai thờ và bài vị
Ngai thờ và bài vị

Kích thước Ngai:

Cỡ to Ngai thờ cao 93 cm dài 61 cm rộng 48 cm.

Cỡ nhỏ hơn cao 81 cm dài 49 cm rộng 41 cm.

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi hoặc gỗ Mít. (Chất liệu gỗ chuyên làm đồ thờ)

Chất liệu sơn: Ngai thờ bằng gỗ được sơn son thếp vàng kiểu sơn mài cổ truyền.

Ngai thờ
Ngai thờ
Ngai thờ gia tiên trên bàn thờ
Ngai thờ gia tiên trên bàn thờ
Các mẫu Bài vị gỗ Mít sơn son thếp vàng
Các mẫu Bài vị gỗ Mít sơn son thếp vàng