Kiểu: ỷ thờ.

Chất liệu gỗ: Gỗ mít, dổi , vàng tâm.

Màu hoàn thiện: Vàng.

Kích thước: cao 94cm rộng 60 cm sâu 45 cm.

Nhỏ: 

Kiểu :Ỷ thờ.

Chất liệu: Gỗ mít, dổi , vàng tâm.

Màu hoàn thiện: Vàng.

Kích thước: cao 87cm rộng 50 cm sâu 45 cm

Mã Ngai thờ: NT46

Ngai thờ, ỷ thờ sơn son thếp vàng
Ngai thờ, ỷ thờ sơn son thếp vàng

Mã Ngai thờ: NT47

Ỷ thờ sơn son thếp vàng
Ỷ thờ sơn son thếp vàng