Mẫu Bàn thờ: Sập thờ tứ linh đế nghê.

Họa tiết: Chạm Tứ linh.

Chất liệu gỗ: Gỗ Gụ.

Chất liệu sơn: Sơn PU thếp chữ vàng.

Bộ cuốn thư câu đối phượng.

Mã Bàn thờ: ST96

Sập thờ chân Nghê gỗ
Sập thờ chân Nghê gỗ
Sập thờ tứ linh đẹp
Sập thờ tứ linh đẹp