Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long

Nguồn gốc của Tòa cửu long

Theo truyền thuyết, khi mới sinh ra, Tất Đạt Đa Cồ Đàm đi 7 bước, dưới chân nở ra 7 đóa hoa sen đỡ chân, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Theo niềm tin tôn giáo, khi đó có 9 con rồng phun nước tắm cho Phật sơ sinh, các tầng trời mở ra và chư thiên cùng mừng rỡ, các cõi Phật trong quá khứ hoan hỉ. Phạm Thiên và Đế Thích phát tâm nguyện hỗ trợ cho ngài. Hình tượng này được tạo thành một tòa gọi là Cửu Long (9 rồng), có 9 đầu rồng hiện ra xung quanh tượng Thích Ca Sơ Sinh. Tùy chùa mà tòa Cửu Long to hay nhỏ, cầu kì hay không. Tòa lớn thì đủ 9 rồng, vô số thần thánh, chư phật ở xung quanh. Chùa nhỏ thì sơ sài đơn giản. Tòa Cửu Long thường đặt ngay sau hương án chính, ở tầng thấp nhất, bên dưới các bộ Tam tôn.

Tòa cửu long sơn son thếp vàng
Tòa cửu long sơn son thếp vàng
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long
Tòa cửu long đẹp
Tòa cửu long đẹp
Tòa cửu long mộc
Tòa cửu long mộc
Giá Tòa cửu long
Giá Tòa cửu long
Giá Tòa cửu long
Giá Tòa cửu long