Mã hoành phi câu đối: QT6

Quạt gỗ sơn son thếp bạc đẹp
Quạt gỗ sơn son thếp bạc đẹp

Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Tùng Hạc diên niên.

Chất liệu gỗ: gỗ Gu, Gỗ Hương, Gỗ Mít…(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu).

Họa tiết: Tùng hạc …

Chất liệu sơn: Sau khi kiểm tra mộc sẽ được sơn son thếp bạc, thếp vàng theo yêu cầu của quý khách.

Kích thước: Thay đổi theo không gian.

Giá: tùy thuộc vào kích thước của quạt gỗ.

Sử dụng: Rất phù hợp khi treo trên tường ở phòng khách, phòng thờ, hành lang, sảnh chờ …

Mã hoành phi câu đối: QT7

Quạt gỗ tùng hạc mộc
Quạt gỗ tùng hạc mộc

Mã hoành phi câu đối: QT8

Quạt gỗ tùng hạc diên niên
Quạt gỗ tùng hạc diên niên

Mã hoành phi câu đối: QT9

Quạt gỗ thếp bạc đẹp
Quạt gỗ thếp bạc đẹp

Mã hoành phi câu đối: QT10

Quạt thờ gỗ đẹp
Quạt thờ gỗ đẹp

Mã hoành phi câu đối: QT11

Quạt gỗ tùng hạc
Quạt gỗ tùng hạc
Quạt gỗ tùng hạc để mộc
Quạt gỗ tùng hạc để mộc

Mã hoành phi câu đối: QT12

Quạt gỗ tùng hạc sơn son thếp bạc đẹp
Quạt gỗ tùng hạc sơn son thếp bạc đẹp