Tranh tứ bình bằng gỗ đục tay cao 1m15 x rộng 45cm. Chất liệu gỗ vàng tâm, ván gỗ Pơmu gỗ đảm bảo chất lượng.

Tranh tứ bình bằng gỗ đục thủ công đẹp
Tranh tứ bình bằng gỗ đục thủ công đẹp

Bộ tranh Tứ Bình bốn bức tranh riêng biệt nói nhắc đến 4 loại cây có thật trong thực tế được đựng trong bốn bình nên gọi là tứ bình. Bốn loại cây trong tranh tứ bình chứa những phẩm chất cao quý khác nhau.

Tranh tứ bình bằng gỗ đẹp
Tranh tứ bình bằng gỗ đẹp