Đồ thờ Khai Minh | ĐT & Zalo: 0919.538.111

Địa chỉ: Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội

Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay sơn son thếp bạc

Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (thiên thủ thiên nhãn)

Mẫu Tượng: Tượng Phật bà Quan Âm thiên thủ thiên nhãn. Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ) Hình tượng: Theo kinh điển của phái Mật tông, trong quá khứ xa xôi, Quan...
Tượng Tây phương Tam Thánh

Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật bằng gỗ

Đồ thờ Khai Minh chuyên cung cấp tượng phật, tượng thánh, tượng mẫu với các kích thước khác nhau từ chất liệu gỗ như: Gỗ Mít, gỗ Hương đỏ... Gỗ đã xử lý chống...
Tượng Quan Thế Âm bồ tát dát vàng

Tượng Quan Thế Âm bồ tát dát vàng – Tượng phật bà gỗ

Tượng Quan Thế Âm bồ tát bằng gỗ được dát vàng 9999. Đồ thờ Khai Minh chuyên cung cấp các mẫu tượng phật đẹp với chất liệu gỗ Mít đã xử lý chống mối...
Tượng phật mẫu chuẩn đề

Tượng phật mẫu Chuẩn Đề – Bán tượng Chuẩn Đề bồ tát

Phật Mẫu Chuẩn Đề hay Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong lục quan âm của Phật giáo, trong Tạng Giới Man Đa La ghi Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu...
Tòa cửu long

Tòa cửu long, sản xuất tòa cửu long đẹp

Nguồn gốc của Tòa cửu long Theo truyền thuyết, khi mới sinh ra, Tất Đạt Đa Cồ Đàm đi 7 bước, dưới chân nở ra 7 đóa hoa sen đỡ chân, một tay chỉ lên...
Tượng Đức Ông

Tượng Đức Ông

Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo...
Tượng hộ pháp gỗ Mít sơn son thếp vàng

Tượng Hộ Pháp gỗ Mít sơn son thếp vàng

Mẫu Tượng: Tượng Hộ Pháp đứng. Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ) Hình tượng: Tượng Hộ Pháp đứng. Phần trang phục như võ tướng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp,...
Tượng thờ quan thế âm bồ tát ngồi thiền định

Tượng thờ quan thế âm bồ tát ngồi thiền định

Quán Thế Âm (nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả với...
Tượng Văn Thù - Phổ Hiền Bồ Tát sơn son thếp vàng

Tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ Tát gỗ sơn son thếp vàng

I. Văn Thù Bồ tát Văn Thù là gọi tắt, nếu gọi đủ phải là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Bồ tát là thị giả đứng bên hông trái của Đức Thích Ca Mâu...
Tượng Hộ Pháp Khuyến Thiện ngồi Sư Tử

Tượng Hộ Pháp ngồi Sử tử bằng gỗ

Mẫu Tượng: Tượng Hộ Pháp ngồi Sư Tử. Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ) Hình tượng: Tượng Hộ Pháp ngồi Sư tử. Phần trang phục như võ tướng, đầu đội mũ trụ,...
Tượng Đức Thánh Hiền gỗ sơn son thếp vàng

Tượng Đức Thánh Hiền gỗ sơn son thếp vàng

Đức Thánh hiền được thờ chính là Ngài Anan tôn giả, đệ tử đệ nhất đa văn của Đức Phật. Theo Phật giáo Đại thừa ngài còn phát nguyện độ sinh do đó Ngài...
Gọi
chat-active-icon