Tượng Hộ Pháp Khuyến Thiện ngồi Sư Tử
Tượng Hộ Pháp Khuyến Thiện ngồi Sư Tử

Mẫu Tượng: Tượng Hộ Pháp ngồi Sư Tử.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ)

Hình tượng: Tượng Hộ Pháp ngồi Sư tử. Phần trang phục như võ tướng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp, thân thể vạm vỡ, ngồi trên sư tử, có sẵn khí giới để bảo vệ đạo pháp.

Chất liệu sơn: Sơn son thếp vàng hoặc sơn kiểu giả cổ.

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung trong thước Lỗ Ban.

Đặt hàng: Liên hệ.

Tượng Hộ Pháp ngồi
Tượng Hộ Pháp ngồi
Tượng Hộ Pháp ngồi Sư Tử
Tượng Hộ Pháp ngồi Sư Tử
Tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi Sư Tử
Tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi Sư Tử
Tượng thờ Hộ Pháp ngồi bằng gỗ
Tượng thờ Hộ Pháp ngồi bằng gỗ
Ban thờ Hộ pháp Trừng Ác
Ban thờ Hộ pháp Trừng Ác
Ban thờ Hộ Pháp Trừng Ác
Ban thờ Hộ Pháp Trừng Ác
Ban thờ Hộ Pháp Khuyến Thiện
Ban thờ Hộ Pháp Khuyến Thiện
Ban thờ Hộ Pháp
Ban thờ Hộ Pháp
Ban thờ Hộ Pháp
Ban thờ Hộ Pháp