Tượng Nhị Vị Vương Cô chầu 2 bên Trần Triều
Tượng Nhị Vị Vương Cô chầu 2 bên Trần Triều
Tượng Nhị Vị Vương Cô cầm quạt
Tượng Nhị Vị Vương Cô cầm quạt
Tượng Nhị Vị Vương Cô và cô Quế Cô Quỳnh
Tượng Nhị Vị Vương Cô và cô Quế Cô Quỳnh
Tượng Nhị Vị Vương Cô gỗ Mít
Tượng Nhị Vị Vương Cô gỗ Mít
Tượng Nhị Vị Vương Cô gỗ Mít
Tượng Nhị Vị Vương Cô gỗ Mít
Tượng Nhị Vị Vương Cô
Tượng Nhị Vị Vương Cô

Nhị vị Vương Cô là hai cô con gái của Vương Ông. Hai vị Vương Cô được thờ trong đền phủ thờ Ngài, lễ Cô. Vương Ông là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người chỉ huy quân đội nước ta đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông vào năm 1285 và năm 1288.

Đệ Nhất Vương cô

Cô là cô con gái lớn của Hưng Đạo vương, tên thật là Trần thị Trinh thụy hiệu Quyền Thanh Quận chúa. Là người con gái nết na, tài năng xuất chúng, học hành thông tri nên cô được lấy vua Trần Nhân Tông, trở thành Vương phi Đệ Nhất đương triều. Sau Nhân Tông lại phong cho Cô là: “Đệ Nhất Khâm Từ Hoàng Hậu Quyên Thanh. Cô sinh hạ vua Trần Anh Tông. Vua Anh Tông lên ngôi lại phong là: “Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu”.

Vương cô Nhất ít khi ngự đồng, thường chỉ những ai căn cô mở tung khăn hầu giá, nhưng khi ngự đồng cô ngự áo màu vàng thêu phượng, đầu đội xếp có thắt nét dài vàng, và chỉ phất cờ.

Đệ Nhị Vương cô

Đệ nhị Vương cô là con gái thứ hai của Đại Vương, cô tên Trần Thị Tĩnh (có thuyết Trần Thị Nguyên) thụy hiệu Đại Hoàng Quận chúa. Tương truyền khi có thai cô, Nguyên từ Quốc Mẫu Trần Thị Anh (vợ Đại vương) mơ thấy có sao sa rơi xuống rồi rồng ấp bên mình và có thai cô vào năm Bính Thìn.

Vương cô Đệ nhị hay được hầu nhất trong các giá Trần Triều, cô thường mặc áo màu xanh thêu phượng hoặc gấm, đầu đội xếp có thắt nét dài, múa cờ kiếm. Vương cô thường ngự giá về trừ tà sát quỷ, ban phúc cứu dân.